top of page

Stel de juiste vragen voor positieve verandering

Je hebt een probleem met je team of een proces en dat moet worden veranderd. Hoe pak je dat het beste aan? Vaak kijken we naar het probleem en vertrekken we vanuit de probleemstelling. Je begint vanuit een negatief oogpunt te kijken naar wat er veranderd moet worden.


Dit kan anders. Aan de hand van waarderend onderzoek, is het mogelijk om vanuit een positief perspectief naar verandering te kijken. Wat appreciative inquiry of waarderend onderzoek is, lees je in een van mijn vorige blogs. In deze blog gaan we dieper in op welke vragen je stelt en hoe je aan de slag gaat met deze techniek.


Vragen voor de 5 fases

Het waarderend onderzoek bestaat uit 5 fases: verkennen, verwonderen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken. Je leest een uitgebreide uitleg van deze fases in deze blog.


Voor elke fase waar je door gaat bij een veranderingsproces stel je jezelf en je team een aantal vragen. Deze helpen om de juiste oplossingen te vinden en nieuwe inzichten te krijgen. Ik geef je een duwtje in de rug met enkele voorbeelden van vragen per fase. Hiermee kun je meteen mee aan de slag!


1. Verkennen

In deze fase beschrijf je wat wilt veranderen. Je analyseert de huidige fase aan de hand van de volgende vragen:

- Wat gaat goed?

- Wat is uniek aan de situatie?

- Wat heb je geleerd van dit proces?

- Hoe heb je bijgedragen aan deze situatie?

- Wat is ieders rol geweest, en die van het team?


Je kijkt naar wat goed loopt en hoe iedereen bijdraagt. Je legt de focus op het positieve.


2. Verwonderen

Nu dat je weet wat er goed gaat en wat ieders rol is, ga je op zoek naar het waarom? Waarom gaan dingen zoals ze gaan?

- Hoe hebben relaties de situatie/het process beinvloed?

- Welke sterktes van teamleden kwamen naar voren in het proces?

- Op welke manier had communicatie invloed op het proces?

- Wat merkte je op dat anderen deden tijdens het proces?

- Hoe voelde je je ondersteunt door je teamleden?


Je kijkt vooral naar teamdynamieken. Wie heeft welke sterktes en welke communicatietechnieken en ondersteuningsmechanismen helpen het team de eerder beschreven processen uit te voeren.


3. Verbeelden

Je ontdekte al wie welke rol speelde en wat het proces juist inhoudt. Vervolgens ga je kijken naar hoe ziet het ideale proces eruit, vertrekkende vanuit de bestaande basis.

- Zijn er sterktes die onbenut blijven?

- Hoe en via welke weg verloopt de communicatie in het ideale scenario?

- Welke skills en vaardigheden zijn nodig om het proces beter te laten verlopen?

- Wordt tijd nuttig gebruikt?

- Wat is er nodig om het proces nog productiever te laten plaatsvinden?


Je kijkt zonder grenzen naar het ideale scenario. Waar willen jij en je team naar toe?


4. Vormgeven

In deze fase ga je echt aan de slag. Je kent de huidige situatie en het ideale eindpunt. Hoe bereik je dat?

- Wat zijn de factoren die er toe bijdragen dat het team goed samenwerkt?

- Welke communicatiekanalen worden goed benut?

- Wat is nodig dat ieder teamlid doet om tot het gewenste resultaat te bereiken?

- Wie heeft welke ondersteuning nodig?

- Wat kan er nog extra geboden worden en door wie?


Je maakt concreet hoe je aan de slag gaat. Hoe werk je toe naar de ideale situatie. Dat doe je door iedereen te betrekken en naar ieders wensen en behoeften te luisteren.


5. Verwezenlijken

Tenslotte, stel je enkele praktische vragen om echt aan de slag te gaan.

- Wat doe ik vandaag om de eerste stap te zetten?

- Wanneer wil ik het eerste doel hebben bereikt?

- Wie doet wat?

- Wat leren de teamleden en het volledige team in het proces?

- Ben ik blij met het gewenste resultaat?


Op een positieve manier stap je in een veranderingsproces. Dat doe je met je volledige team. Waarbij je uit te gaan van je eigen sterktes en die van alle teamleden. Waarderend onderzoek zorgt voor verandering op een open en positieve manier.


Hoe nu verder?

Wil je eens nadenken over hoe deze techniek jou kan helpen? Hoe jij verder groeit en de volgende stap maakt? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek. Mail naar jeroen@jeroenvanlierop.nl of druk op de whatsappknop!

Comments


Ontdek nog meer content in The Hub of bekijk meer Blogs van Jeroen.

bottom of page