top of page

Een wonderbaarlijke ontmoeting door het delen van een herinnering

Voor het eerst zit ik aan tafel met Jacky van de Goor. We hebben een gesprek over herinneringen, ontmoetingen en leiderschap. Het is alsof we elkaar al jaren kennen. Er ontstaat al heel snel een open gesprek over de voor ons meest belangrijke of authentieke herinnering en wat deze betekent voor onszelf en voor elkaar. Ik had nooit verwacht dat het delen van een herinnering zo enorm helpend, helend en inspirerend kan zijn.


After Life

Jacky van de Goor is een ingenieur en organisatie- en leiderschapscoach uit Eindhoven. Na het zien van de Japanse film After Life wordt Jacky geïnspireerd. In deze film staat de volgende vraag centraal: ‘Welke herinnering neem je mee naar je volgende leven wanneer je komt te overlijden?’ Het mag er maar één zijn, welke kies je? De Brabantse kan deze vraag niet loslaten en het vormt de basis van haar levenswerk. Ze gaat voor haar doctoraat aan de slag aan de Universiteit van Twente en focust op de vraag die ze voor het eerst in de Japanse film hoorde. Jacky ontdekt dat in de antwoorden die mensen hebben op deze vraag enorm veel wijsheid zit. Ze schreef hierover een boek "Je leven in één herinnering".


Zingeving zit overal

De onderzoekster legt uit dat mensen één moment uitkiezen. Vaak zijn dat positieve hoogtepunten maar even vaak ook doodgewone momenten. Het kunnen ook momenten zijn die draaien om lijden of verlies. Zin en betekenis ervaar je in alle facetten en op alle mogelijke momenten. Voor Jacky is dat idee geruststellend: “Je kan zin overal ervaren.”


Victor Frankl verduidelijkt het met de volgende quote: “Elk moment is betekenisvol, mits jij zelf instaat bent dat te zien.” Jacky volgt deze quote helemaal. Het geven van zin is iets dat je zelf moet doen. Het is een open, ontvankelijke houding die je aanneemt. Zowel mooie als gruwelijke momenten kunnen leiden tot nieuw inzicht en een transformerend effect hebben zolang je openstaat om te ervaren en te ontvangen. De oefening die Jacky met honderden mensen deed voor haar promotieonderzoek kan inzicht geven in alledaagse of speciale herinneringen.


Ontmoeten en persoonlijk leiderschap

Gedurende haar onderzoek hoorde en verzamelde Jacky heel wat verschillende verhalen. Ze hoorde er over hoogte- en dieptepunten. Ze luisterde naar grote ervaringen en alledaagse dingen. Elke keer weer was de kern van het verhaal een ontmoeting met een of het ander (de natuur, de mens, kunst, het vreemde). Het gaat nooit over de persoon in kwestie of geld of goederen. Elke herinnering die wordt meegenomen naar het hiernamaals gaat dus over een persoon in relatie tot iets groters, andere mensen of zijn of haar omgeving. De rode draad is ontmoeten. Vanuit deze verbindingen groeien we als persoon. Zin en persoonlijk leiderschap ervaren we dus niet in onszelf maar in de relatie die we hebben tot onze omgeving.


Existentiële thema’s

In het onderzoek van de Brabantse wetenschapster gaat het niet om wie je ontmoet of wie voorkomt in je herinnering. He gaat wel om de diepere, existentiële thema’s en verlangens. Door je ervaring of herinnering te delen en hierover te reflecteren met anderen kan je die existentiële thema’s blootleggen. Luisteraars van jouw herinnering gaan resoneren en feedback geven. Het kan zijn dat wat iemand in jouw verhaal herkent helemaal wel of helemaal niet samenloopt met wat jij in gedachten had. Jacky verduidelijkt dat wanneer datgene wat een ander ziet niet resoneert met jou je dat ook gewoon naast je neer kan en mag leggen.


Soms krijg je ook dingen terug waar jezelf niet aan gedacht had. Door in gesprek te gaan en open te staan voor wat anderen in je verhaal zien, kan je nieuwe dingen in je verhaal en jezelf vinden. Het kan ook dat wat nu met je resoneert verandert. Je komt op je levenspad op een andere plek en dan heb je misschien wat anders nodig. Jacky vind het “magisch, je kan kracht halen uit je eigen verleden, je hebt iets al ervaren, dus je kan het al.” Toch kan je ook kracht putten uit de verhalen van anderen die dingen bij jou losmaken. Ze kunnen verhalen bij jou wakker maken. Hoe specifieker het verhaal, hoe universeler de betekenis. Dat is de kracht van verhalen.


Een driedimensionaal verhaal

Vervolgens verdiept Jacky zich samen met de verteller nog meer in het verhaal. Ze ontdekken samen welke lagen er in zitten. Het gaat steeds over een driedubbele tijdsdimensie: je kiest nu in het heden een verhaal uit het verleden om mee te nemen naar het hiernamaals in de toekomst. Er wordt gekeken naar wat het verhaal je wil vertellen om mee te nemen naar de toekomst. In zowel positieve als negatieve of afschuwelijke verhalen zit steeds iets waardevols.


Jacky licht toe dat ze nooit vraagt waarom iemand kiest voor een specifiek verhaal. Wanneer je dat doet ga je het te veel rationaliseren. In elk verhaal zit iets waardevols. Elk verhaal vertelt je iets over jezelf. In elk verhaal zit iets om te leren.


Narratieve psychologie

Verder kijkt Jacky ook naar de psychologie van het verhaal. Hoe vertelt iemand iets? Welke woorden worden herhaald? Zijn er twijfels of haperingen? In verhalen zijn haperingen interessant, daar gebeurt iets. Ook wanneer iemand een verhaal meerdere keren vertelt zie je op welke woorden hij of zij de nadruk legt. Het kan ook dat de persoon iets toevoegt of weg laat. Ook dat levert interessant informatie op.


Verhalen zijn authentiek, persoonlijk leiderschap ook. Jacky zegt: “Verhalen zijn puur, daarin zie je de echte mens.” In verhalen komt vaak de veerkracht van de mens naar boven. Je ziet mensen groeien in hun verhalen maar ook door er mee aan de slag te gaan. Door te ontmoeten en te delen vind je de diepere lagen.


Zelf ontmoeten

We sluiten af met een quote van Martin Boeber: “Echt leven is ontmoeten, is het vermogen om in verbinding te zijn.” Voor Jacky staat ontmoeten centraal in haar onderzoek en in wat het is om mens te zijn. Ze ziet dat ook in de honderden verhalen die ze hoorden de of het ander ontmoeten centraal staat. Wij zijn wie dat dat we zijn door onze relatie met de of het ander.


Dank voor deze ontmoeting.


Stil staan bij je herinneringen gaat over je spirituele basisstroom. Één van de vijf basisstromen die centraal staan in het ebook "Meer energie voor jou". Het vullen van de vijf basisstromen zorgt voor het vergroten van jouw energie en daadkracht. Heb jij op dit moment minder energie? Voel jij jezelf minder sterk in je schoenen staan dan is dit een ebook dat je zeker gaat helpen. Klik hier om het te downloaden!


Dit artikel is gemaakt op basis van de podcastaflevering die ik samen met Jacky heb gemaakt. Deze podcast is te beluisteren in je favoriete podcast app of je klikt hier.

コメント


Ontdek nog meer content in The Hub of bekijk meer Blogs van Jeroen.

bottom of page